Powered by Smartsupp

Reklamace

DOMEO KOUPELNY s.r.o., se sídlem Makovského 1204/33, Praha 6, PSČ 163 00, IČ: 24131458.

 

ČLÁNEK I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl sepsán dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“) u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále je „reklamace“)

Prodávající DOMEO KOUPELNY s.r.o.,
se sídlem Makovského 1240/33, Praha 6, PSČ 163 00, IČ: 24131458, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181461

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

 

ČLÁNEK II.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor z kupní smlouvy“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou způsobil sám. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

ČLÁNEK III.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí délka záruční doby 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normy ČSN.

Vada zboží nebo mechanické poškození zboží vzniklo nesprávnou manipulací nebo při přepravě zboží.

Zboží bylo poškozené živly.

 

ČLÁNEK IV.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na:

Jde-li o vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jed-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK V.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti DOMEO KOUPELNY s.r.o., tedy adresa: 

Vídeňská 342/152, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00.

Prodávající vyřizuje reklamace zboží bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data přijaté reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamce prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

ČLÁNEK VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

DOMEO KOUPELNY s.r.o.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.